Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/27/16 in all areas

  1. Błąd dysku RAM. Naciśnij [OK]. ## – Wystąpił błąd związany z dyskiem RAM. Sprawdź kod błędu podany w miejscu odpowiadającym znakom „##”. Poniżej podano możliwe kody błędów i ich opisy. 01: Błąd formatu. Wyłącz i ponownie włącz zasilanie. 02: Dla trybu dysku RAM wybrano ustawienie Wył. Na panelu operacyjnym wybierz ustawienie Wł. dla trybu dysku RAM. 04: Brak miejsca na dysku. Usuń zbędne pliki. 05: Określonego pliku nie ma na dysku. 06: Ilość pamięci jest zbyt mała na potrzeby dysku RAM. Rozbuduj pamięć.
    1 point
×
×
  • Create New...